Sản phẩm

Các sản phẩm của chúng tôi hiện diện trên mọi miền đất nước. Suntory PepsiCo Việt Nam đứng trong hàng ngũ các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường nước giải khát tại Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng gồm 10 nhãn hàng cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn doanh thu bán lẻ đạt 1 tỷ đô-la trong năm 2018. Hãy xem chi tiết hơn các nhãn hiệu và sản phẩm của công ty Suntory PepsiCo Việt Nam.