Sự kiện

Tổ chức buổi tham quan nhà máy Suntory PepsiCo Cần Thơ

Ngày 30/9/2017 vừa qua, Suntory PepsiCo đã tổ chức buổi tham quan Nhà máy Cần Thơ cho các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên được anh Mã Xuân Toàn – Trưởng phòng Tài chính, anh Tiết Hồng Đức – Giám đốc Nhà máy và chị Trần Thị Hồng Giang – Trưởng phòng Nhân sự của Nhà máy Cần Thơ tư vấn cho 2 dự án sẽ tham dự trong cuộc thi Dynamic lần thứ 14.