Hồ sơ tự công bố

Thay đổi bổ sung nhãn Pepsi

1/ Công văn bổ sung nhãn Pepsi Tết 2021

34-20 Pepsi can Tet 2021.pdf

2/ Công văn thay đổi nhãn Pepsi 
38_20 Thay đổi nhãn Pepsi.pdf

41_20 CÔng văn thay đổi nhãn Xi rô Pepsi.pdf