Thông cáo báo chí

PRO Việt Nam đồng hành cùng chính phủ Việt Nam và cả nước trong nỗ lực giải quyết các tác động của dịch Covid-19

Suntory Pepsico Viet Nam là một trong những thành viên sáng lập của PRO Việt Nam