Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM XIRO

XIRO MIRINDA VỊ SODA KEM

Hồ Sơ Tự Công Bố : 

01- 2020 Xiro Mirinda vị Soda Kem.pdf (001/SPVB/2020)


XIRO TRÀ ĐEN VỊ CHANH

Hồ Sơ Tự Công Bố :

23-2019 Xi rô trà đen vị chanh.pdf (023/SPVB/2019)

002-2021 Hồ sơ tự công bố Xi rô Lipton trà đen vị chanh.pdf (002/SPVB/2021)


XIRO 7UP

Hồ Sơ Tự Công Bố :

019-2018 Hồ sơ công bố Xi-rô 7up.pdf (019/SPVB/2021)