Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM PEPSI

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ PEPSI COLA


1. Hồ Sơ Tự Công Bố: 


004-2021 Hồ sơ tự công bố nước uống có gaz Pepsi Cola (new).pdf (004/SPVB/2021)


Công Văn:


2021: 44-21 Công văn bổ sung nhãn MRD Sarsi & 2 SDK 1,5 L; Pepsi + MRD Orange Bamboo 1,5 L.pdf (44-21/UPL)


2. Hồ Sơ Tự Công Bố: 


16-19 hs tu cong bo Pepsi Cola.pdf (016/SPVB/2019)


Công Văn:


2019: 42 CV label pepsi Pet 330 500 ml summer Can 390 1L5-đã nén.pdf (42-19/UPL)


2020:


7-20 RGB Pepsi NU.pdf (07-20/UPL)
12-20 Can Pepsi 245 ml Ngo project.pdf (12-20/UPL)
22-20 Pepsi Can 390 1L5 pro logo.pdf (22-20/UPL)
34-20 Pepsi can Tet 2021.pdf (34-20/UPL)
38_20 Thay đổi nhãn Pepsi.pdf (38-20/UPL)
45_20 Bổ sung nhãn pepsi Gold.pdf (45-20/UPL)
52_20 Công văn bổ sung nhãn Pepsi blue 245 ngõ & 330 Black pink.pdf (52-20/UPL)


2021:


08_21 Công văn bổ sung 320 can Pepsi, Pepsi Black, Pepsi Black lime.pdf (08-21/UPL)
11_21 Công văn bổ sung 7up summer và Pepsi 320.pdf (11-21/UPL)
19-21 Bổ sung nhãn Nước uống có gaz Pepsi Cola.pdf (19-21/UPL)
35-21 Công văn bổ sung nhãn Nước uống có gaz Pepsi Cola (HFCS, Tết).pdf (35-21/UPL)
42-21 Công văn bổ sung nhãn Pepsi Cola gold 320 ml & 7UP Bamboo 1,5 L (Tết).pdf (42-21/UPL)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ PEPSI KHÔNG CALO


Hồ Sơ Tự Công Bố:


4 hs tu cong bo Pepsi không calo.pdf (004/SPVB/2020)


Công Văn:


2021:


01_21 Công van pepsi Black core bổ sung Black Pink.pdf (01-21/UPL)
08_21 Công văn bổ sung 320 can Pepsi, Pepsi Black, Pepsi Black lime.pdf (08-21/UPL)
32-21 Công văn bổ sung 03 nhãn Nước uống có gaz Pepsi không calo.pdf (32-21/UPL)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ KHÔNG CALO PEPSI LIGHT


Hồ Sơ Tự Công Bố: 


17-2019 Nước uống không Calo Pepsi Light.pdf (017/SPVB/2019)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ PEPSI VỊ CHANH KHÔNG CALO


Hồ Sơ Tự Công Bố: 


5 hs tu cong bo Pepsi Black lime.pdf (005/SPVB/2020)


Công Văn:


2021:


05_21 Công văn bổ sung nhãn 7up 1,5L khuyến mãi Pepsi Black lime.pdf (05-21/UPL)
08_21 Công văn bổ sung 320 can Pepsi, Pepsi Black, Pepsi Black lime.pdf (08-21/UPL)
24-21 Công văn bổ sung nhãn promotion cho 7UP 1,5L và Pepsi vị chanh ko calo can 320 ml.pdf (24-21/UPL)