Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM PEPSI

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ PEPSI COLA 

Hồ Sơ Tự Công Bố: 

004-2021 Hồ sơ tự công bố nước uống có gaz Pepsi Cola 1.5L.pdf (004/SPVB/2021)

16-2019 Nước uống có gaz Pepsi Cola.pdf (016/SPVB/2019)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ PEPSI KHÔNG CALO

Hồ Sơ Tự Công Bố: 

04 - 2020 Nước uống có gaz Pepsi không Calo.pdf (004/SPVB/2020)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ KHÔNG CALO PEPSI LIGHT

Hồ Sơ Tự Công Bố: 

17-2019 Nước uống không Calo Pepsi Light.pdf (017/SPVB/2019)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ PEPSI VỊ CHANH KHÔNG CALO

Hồ Sơ Tự Công Bố: 

05 - 2020 Nước uống có gaz Pepsi vị chanh không Calo.pdf (005/SPVB/2020)