Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LIPTON

LIPTON TRÀ ĐEN VỊ CHANH

Hồ Sơ Tự Công Bố:


022-2018 Lipton trà đen vị chanh.pdf (022/SPVB/2018)

038-2018 Lipton trà đen vị chanh.pdf (038/SPVB/2018)


LIPTON TRÀ ĐEN VỊ ĐÀO

Hồ Sơ Tự Công Bố:


002-2018 Lipton trà đen vị đào.pdf (002/SPVB/2018)


LIPTON TRÀ ĐEN VỊ CHANH MẬT ONG

Hồ Sơ Tự Công Bố:


023-2018 Lipton trà xanh vị chanh mật ong.pdf (023/SPVB/2018)