Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM AQUAFINA

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ AQUAFINA SODA


Hồ Sơ Tự Công Bố 


003-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz Aquafina soda.pdf (003/SPVB/2021)NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA

Hồ Sơ Tự Công Bố 


32-2018 Hồ sơ tự công bố nước uống đóng chai AQUAFINA.pdf (032/SPVB/2018)


009-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống đóng chai Aquafina.pdf (009/SPVB/2021)