Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 7 UP

  

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ 7 UP


1. Hồ Sơ Tự Công Bố: 


004-2018 Nước giải khát có gaz 7up.pdf (004/SPVB/2018)


Công Văn:


2019


1 7up Fido Dido can and PET 390 ml.pdf (01-19/UPL)

2 7up No1 Pet 390 1L5.pdf (02-19/UPL)
15 Label 500 ml 7up pepsi Orange Sarsi.pdf (15-19/UPL)
25 Nap khoen 7up Matcha theo ND43 100 percent.pdf (25-19/UPL)
33 label Pepsi 7up 1 L new remove vua khit.pdf (33-19/UPL)
39 PET 330 ml Pepsi 7up Mir Cam.pdf (39-19/UPL)

2. Hồ Sơ Tự Công Bố: 


18-2019 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz 7UP.pdf (018/SPVB/2019)


Công Văn:


2019


41 KM 7up 1L5 tang Green cream 390 ml.pdf (41-19/UPL)


2020


14-20 Lon 7up 245 Ngo project.pdf (14-20/UPL)
27-20 7up Can Tet 2021.pdf (27-20/UPL)
35-20 7up 1L5 add PRO logo remove No1 pet 330 move icon.pdf (35-20/UPL)
44_20 thay đổi nhãn nắp khoén 7up & MRD Sarsi& MRD Cam.pdf (14-20/UPL)


2021


05_21 Công văn bổ sung nhãn 7up 1,5L khuyến mãi Pepsi Black lime.pdf (05-21/UPL)
11_21 Công văn bổ sung 7up summer và Pepsi 320.pdf (11-21/UPL)
14-21 Công văn thay đổi nhãn nắp khoén 7up và Lipton trà chanh.pdf (14-21/UPL)
15-21 Công văn thay đổi nhãn 7up PET.pdf (15-21/UPL)
17-21 Thay đổi nhãn Nước uống có gaz 7up.pdf (17-21/UPL)
34-21 Công văn bổ sung nhãn Nước uống có gaz 7UP (HFCS, Tết).pdf (34-21/UPL)
 

3. Hồ Sơ Tự Công Bố: 

 

006-2021 Hồ sơ tự công bố nước uống có gaz 7up.pdf (006/SPVB/2021)


Công Văn:


2021


24-21 Công văn bổ sung nhãn promotion cho 7UP 1,5L và Pepsi vị chanh ko calo can 320 ml.pdf (24-21/UPL)

42-21 Công văn bổ sung nhãn Pepsi Cola gold 320 ml & 7UP Bamboo 1,5 L (Tết).pdf (42-21/UPL)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ 7UP ÍT CALO BỔ SUNG CHẤT XƠ

026-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz 7UP ít calo bổ sung chất xơ.pdf (026/SPVB/2021)