Hồ sơ tự công bố

Công văn thay đổi bổ sung nhãn Tết 7up, Mirinda, Olong Tea+ và Olong Tea+ Chanh

1/ Công văn nhãn Tết 7up

27-20 7up Can Tet 2021.pdf

2/ Công văn nhãn Tết Mirinda

31-20 3 sp Mir Can Tet 2021.pdf

3/ Công văn nhãn Tết Olong Tea+, Olong Tea+ Chanh

32-20 Olong core Olong lemon Tet 2021.pdf