Hồ sơ tự công bố

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM (FSSC) 22000

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Quảng Nam 

QNP_FSSC22K 2022-2023_Ver5.1.VN.pdf

QNP_FSSC22K 2022-2023_Ver5.1.ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Bắc Ninh

BNP_FSSC22K 2020-2023_Ver5.1.VN.pdf

BNP_FSSC22K 2020-2023_Ver5.1.ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Hóc Môn

HMP_FSSC22K 2021-2022_Ver5.1.VN.pdf

HMP_FSSC22K 2021-2022_Ver5.1.ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Đồng Nai

DOP_FSSC22K 2022-2025_Ver5.1.VN.pdf

DOP_FSSC22K 2022-2025_Ver5.1.ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Cần Thơ

CTP_FSSC22K 2022-2024_Ver5.1.VN.ENG.pdf