Sustainable Packaging

Trong hoạt động sản xuất, Suntory PepsiCo Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt các luật định của nhà nước Việt Nam và tuân thủ theo các tiêu chí bảo vệ môi trường của Tập đoàn trên Toàn cầu. Chúng tôi luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến môi trường, cải tiến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, đặc biệt chú trọng vào phát triển bao bì bền vững. 

1. Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam - PRO Vietnam
Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) gồm 13 thành viên là các công ty FDI và Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu với cùng chung mong muốn góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc làm cho quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận hơn và bền vững hơn. Đây là một trụ cột quan trọng trong nguyên tắc 3R (Reduce – giảm thiểu, Reuse – tái sử dụng, Recycle – Tái chế).


Là một trong các thành viên sáng lập của Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam (PRO Việt Nam), Suntory PepsiCo Việt Nam và các thành viên khác đặt tham vọng đến năm 2030, toàn bộ bao bì do các công ty thành viên đưa ra tiêu thụ trên thị trường sẽ được thu gom và tái chế.Ông Jahanzeb Qayum Khan, CEO công ty Suntory PepsiCo Việt Nam: chia sẻ báo cáo tổng kết 1 năm hoạt động của PRO Việt Nam


2. Giảm trọng lượng bao bì sản phẩm

Suntory PepsiCo Việt Nam luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến môi trường, cải tiến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Tính từ năm 2018, Suntory PepsiCo Việt Nam đã có nhiều sáng kiến nhằm cải tiến giảm nhựa trong sản xuất, tiết kiệm được 3.500 tấn nhựa, hay sáng kiến bỏ màng co ở nắp chai Aquafina giúp tiết kiệm 140 tấn nhựa mỗi năm.