csr

Với triết lý kinh doanh "Chia sẻ lợi nhuận với xã hội" và "Hành động với chủ đích", Suntory PepsiCo Việt Nam luôn cam kết thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội cũng chính là mang đến sự thành công hơn nữa, đảm bảo cho một tương lai phát triển kinh doanh bền vững của chính chúng tôi.

Xem thêm

Hỗ trợ thế hệ trẻ

SPV đã và đang triển khai và phát triển nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục đào tạo và phát triển tài năng trẻ bền vững.

Xem chi tiết

Môi trường

Mục tiêu của chúng tôi là chung sống hài hòa với môi trường và đưa ra các sáng kiến để giảm thiểu tác động tới môi trường tại địa phương.

Xem chi tiết

Chăm sóc sức khỏe

SPVB cùng các đơn vị khác triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người nghèo, bệnh nhân nghèo ở các khu vực vùng sâu vùng xa.

Xem chi tiết

Vòng tay nhân ái

Chương trình tình nguyện do chính cán bộ công nhân viên công ty gây quỹ, xây dựng và thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Xem chi tiết

CSR