Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM AQUAFINA

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ AQUAFINA SODAHồ Sơ Tự Công Bố 


003-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz Aquafina soda.pdf (003/SPVB/2021)


Công văn:


2021


30-21 Công văn thay đổi nhãn Aquafina soda.pdf (30-21/UPL)


NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA


1. Hồ Sơ Tự Công Bố 

032-2018 Nước uống đóng chai Aquafina.pdf (032/SPVB/2018)


Công Văn:


2019


3 Aqua 500 ml 3 AW phien ban gioi han.pdf (03-19/UPL)
32 Aqua remove capseal.pdf (32-19/UPL)
37 Aqua fashion.pdf (37-19/UPL)


2020


25-20 Aqua Pro logo.pdf (25-20/UPL)
42_20 Bổ sung nhãn Aquafina Limitted edition & equity.pdf (42-20/UPL)


2. Hồ Sơ Tự Công Bố 

009-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống đóng chai Aquafina.pdf (009/SPVB/2021)