Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 7 UP

  

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ 7 UP


Hồ Sơ Tự Công Bố: 

 

006-2021 Hồ sơ tự công bố nước uống có gaz 7up.pdf (006/SPVB/2021)

 

004-2018 Nước giải khát có gaz 7up - PET.pdf (004/SPVB/2018)

 

018-2019 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz 7UP.pdf (018/SPVB/2019)